Vedení „Činoheráku" vyčítám, že nesplnilo městem zadanou podmínku vyplnit a předložit žádost o grant. Kritika, dle nich špatně vyhlášeného grantu, mohla a měla, pokud o tom byli přesvědčeni, i tak zaznít. Demokracie plodí i kontroverzní rozhodnutí, ale to neznamená, že je správné je de iure nerespektovat. Přesněji řečeno. Svobodně je nerespektovat mohu, ale pak musím unést i následky.

Ani mně se nezamlouvalo vyplňovat na „pracáku" podle mne velké množství se opakujících lejster. Neboť však podporu v nezaměstnanosti budu chtít, tak jsem je, ač jsem si po vousy broukal své, vyplnil. Pokud po mně tento úřad bude požadovat, abych zítra vyplnil jiné, učiním tak. Zkrátka a dobře. Činoherci měli před svým rozhodnutím žádost o grant ignorovat v zájmu fungování divadla počítat do tří!

Vedení města, pokud tak neučinilo, vyčítám, že záměr změnit v rozjeté sezoně podmínky financování jedné z divadelních scén před hlasováním o jeho přijetí nejdříve diplomaticky neprojednalo jak s opozičními zastupiteli, tak s tím, koho se změna týkala. Moudrý komunální politik musel tušit, že se zvedne mediální vlna odporu, neboť o co víc umělci, zvláště ti z Prahy, mlčí(nekritizují je, nepořádají na protest divadelní představení) k nedůstojným sociálním podmínkách obyčejných lidí, o to více je je slyšet, když mají pocit, že jim moc sahá na ty jejich.

Za další chybu považuji dodatečné argumenty, že někdo z herců platil nízký nájem v bytech divadelního komplexu na Střekově. Takové argumenty považuji za nedůstojné, neboť o nich zřizovatel, pokud řádně kontroloval hospodaření s veřejnými prostředky, vědět musel a měl je okamžitě napravit. Pokud věděl a nekonal, pak si je jako mocenský nástroj(lidská závist k neoprávněným výhodám nám může dodat občanskou podporu) schovával na „lepší" časy. V takovém případě by byl na místě i termín „zastupitelská podlost".

Za trapný a nekulturní vrchol této, pro město Ústí nad Labem naprosto zbytečné situace, považuji údajné fyzické napadení předsedy správní rady Eichlera hercem Maryškou. Zkrátka a dobře.

Do tří měly počítat všechny zúčastněné strany tohoto sporu.

František Štván