Hledání pokladu, stezka odvahy či pohádky o námořnících a pirátech byly součástí již 21. ročníku této akce. Všechny děti byly úžasné a odměnou pro ně byly nejen dobroty, ale i každoroční hraná pohádka pod názvem „Piráti z pod Holoměře" tradičně v podání sehraného pedagogického sboru této školy.

Jim patří také poděkování za to, že se svým žákům věnují nejen během výuky, ale i ve svém volném čase.

Anna Šťovíčková, vedoucí ŠD