Jednou z nich je metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) v zeměpisu, kde jsme k tzv. jazykovým sprchám zatím využívali němčinu, a ve výchově k občanství a v řadě předmětů na 1. stupni, kde jsme k témuž využívali angličtinu. Protože se nám CLIL osvědčil, uvažujeme o zavedení anglických „sprch" do dějepisu, popř. chemie.

Po zkušenostech z předchozího roku jsme také navýšili počty hodin, které vedou rodilí mluvčí z Anglie, zachovali jsme hodiny vyučované rodilou Francouzkou a otevřeli kroužek konverzace s Američankou. Kromě toho pokračujeme v organizování sportovně-jazykových pobytů v Itálii, letních táborů v Německu a výjezdů do Anglie, kde účastníci docházejí na dopolední lekce přímo do místní školy.

Veronika Černá, ZŠ Stříbrnická