Minulý totalitní režim prohlašoval náboženství za „opium lidstva". Jediným „povinným" náboženstvím byl totiž marxismus leninismus.

V roce 1949 zinscenovala Státní bezpečnost tzv. Čihošťský zázrak, jehož cílem bylo zdiskreditovat církev. Byl zatčen a nucen k doznání osmačtyřicetiletý farář Josef Toufar, který na následky mučivých výslechů 25.2.1950 zemřel ve vazbě. Krutá represe postihla církev, řeholní řády byly likvidovány, ve vykonstruovaných procesech byli kněží odsuzováni k dlouholetým trestům. Jedním z nich byl i můj katecheta z obecné školy Bohumil Kužela. Pokřtil mě jako dvanáctiletého 28.5.1944. V padesátých letech skončil na tři roky v Jáchymově. Pamatuji si, jak v březnu 1945, když městem táhl nekonečný proud zubožených ruských zajatců, katecheta přes zeď farní zahrady házel kusy chleba. Setkal jsem se s ním pak v roce 1957, kdy mi vyprávěl svůj osud a že skončil jako pomocný dělník v neštěmickém Tonasu.

Vzpomeňme v těchto dnech všech i těch bezejmenných hrdinných kněží a katechetů.

Pro církev se před pětadvaceti lety otevřely brány svobody. I tento dar si připomeňme.

Arnošt Herman, spisovatel a místopředseda Severočeského klubu spisovatelů