Kdo by chtěl mít kolem svého sídla desítky kamionů, jejichž řidiči parkují i na přechodech pro chodce. Nemluvě o oblacích motorových spalin, otáčení na křižovatkách, odpadcích, hluku, občůraných plotech a hromádkách ve křoví. Své o tom vědí firmy v předlické průmyslové zóně, kterou o víkendech a německých státních svátcích zaplavují TIRáci především z východních zemí mimo EU. Za nimi se stahují prostitutky užívající drogy. Stříkačky nacházejí zaměstnanci poházené všude.

close Janni Vorlíček info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in Nepomáhají kontroly strážníků, ani výjezdy dopravní policie. Když tu ani není zákaz stání, ani zastavení, není parkování přestupek a tak není proč dávat pokuty. Ostatně, zákaz vjezdu by kamiony akorát přenesl na jiné místo ve městě. Na nic je i velkokapacitní truckcentrum v Přestanově. Řidiči kamionů z chudých zemí na východ od nás prostě 22 euro na noc platit nechtějí a nebudou.

Postižení podnikatelé tedy požádali město a obvodní radnici o pomoc. Kromě instalovaných kontejnerů a úklidové čety se ovšem dozvěděli, že jako kapitalisté si jinak musí pomoct sami, jelikož jim magistrát postavil na strategické zelené louce parádní průmyslovou zónu. Zčásti má pravdu, vina skutečně neleží na jeho straně.

Invaze kamioňáků v Předlicích má totiž kořeny v době, kdy stát plánoval dálnici D8. Když odmyslíme trable okolo nevhodné trasy přes České středohoří, zbude nám v seznamu pochybení projekt bez kapacitních odpočívadel. Na ty Ředitelství silnic a dálnic jaksi pozapomnělo.

Na druhou stranu nové předlické podniky vytvořily kolem tisícovky pracovních míst a přináší do společné kasy peníze z daní. Bylo by na místě, kdyby město přestalo dělat mrtvého brouka a sehrálo aktivní úlohu koordinátora nápravných opatření.

Náprava bude dle ŘSD trvat víc jak pět let. Musí totiž rozšířit kapacitu odpočívadel, jedno dokonce postavit, aby nějak těch pět stovek chybějících kamionových stání v ústeckém okrese kompenzovalo.

Do té doby by mohly kamiony parkovat na spojce mezi Úžínem a Předlicemi, kteroužto silnici druhé třídy navrhla policie v exponovaných datech zjednosměrnit. Zbývá, aby se kraj, který má tuto „dvojku“ ve správě, na tomto opatření dohodl s městem, jež na svém území stanovuje dopravní značení a nepohádají se o to, kdo tam bude uklízet a kdo zaplatí pronájem mobilních záchodů. Takové spory každou snahu zhatí.