Obvody dostanou jen drobečky. Mají na starosti akorát chodníky, ale jen některé, a část zeleně. V péči mají ještě nějaké nemovitosti, o jejichž údržbě a nákupu či prodeji sice rozhodují, ale bez posvěcení magistrátu si mohou maximálně cinkat drobnými. Platí už jen úředníky a opatrovatele nesvéprávných. Jejich možnosti tvořit veřejně prospěšné projekty jsou skoro nulové. To stahuje lidi do centra kolem magistrátu stejně, jako unikátní geografická poloha Ústí v údolí.

Ten kočkopes je prostě nemocný prašivinou. Bylo by třeba ho utratit a status změnit. Možnosti máme tři. Jedna, obvody zrušit úplně, jelikož každý Ústečan kvůli geologické poloze aspoň jednou denně projde centrem. Potom by ovšem periferie trpěly nezájmem úředního a politicko-komunálního šimla (taky utratit!). Druhá, udělat magistrát malý. S dopravním a stavebním úřadem, životním prostředím a politickou reprezentací. Obvody nejlépe vědí, co kde potřebují. Přesto by se ale musely handrkovat o peníze, i kdyby pravidla financování byla přímo ve statutu.

Ilustrační snímek. Peníze
Reakce na komentář: Chybí náklady, které by osamostatněním Střekova vznikly

Možnost třetí. Osamostatnění Střekova, Neštěmic a Předlic, zrušení magistrátu a sjednocení centra se Severní Terasou do nového statutárního Ústí bez obvodů. Nová města by se podělila o dopravní podnik, zoo, Metropolnet, teplárnu, Mariánský most a další. Každé by se staralo o své a mělo by dost peněz. Třeba Střekov by z daní dostal zhruba 200 milionů, dnes má jen zlomek. Nová města by začala být místy, kde lidé žijí a mají je rádi. Je na nás, zda to tak budeme chtít. Ne na politicích. Zákon o místním referendu je totiž velice striktní. Inu, demokracie.

Šachový stolek na Severní Terase po útoku vandalů
Ústecké šachy a pouliční piano? Odstěhovaly se jinam, ale budoucnost mají