Mám dvě děti školou povinné. Jedno je již na střední odborné škole a druhé je na základní škole. Téma maturit sleduji již delší dobu. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby byla matematika povinná. Nevidím v tom smysl. Ano, možná pro gymnázia, ale to by se nejprve musela změnit výuka a její forma již na základních školách. Bylo pěkné vidět, když se jedno z mých dětí na 1.stupni učilo matematiku metodou profesora Hejného. Je to formou hry a když se na to člověk podívá selský rozumem, tak je tam nácvik počítání s přesahem do reálného života. Bohužel na druhem stupni se již vyučovala normální matematika s prvky této metody.

Jiří Drahoš: Dvouletý odklad maturity z matematiky nic nevyřeší

Druhé dítě prošlo normální výukou matematiky a bylo z matiky otrávené. Jen počítali a procvičovali a není jim jasné proč se to učí a zda-li to někdy použijí v praxi. Co tím vším chci říci je to, že dvouletý odklad opravdu nic neřeší. Je potřeba změnit koncepci školství, to co se děti učí a co všechno se musí v dnešní době “biflovat”.

A jaký je váš názor? Má povinná maturitní zkouška z matematiky smysl? Pište prosím na adresu názory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Pochopila bych povinnou matematiku pro gymnázia jako všeobecné vzdělání. Nerozumím však, proč by měla být matematika povinná pro odborné školy, např. zdravotní obor, ekonomické školy a další. Děti si vybírají školy podle toho, co je baví, tudíž chce být odborníkem, proto studuje odbornou školu. Pokud se ještě nerozhodl, pak půjde na gymnázium a bude maturovat ze všeobecných předmětů včetně matematiky. ALE i při tom všem je třeba změnit přístup k výuce, a nejen v matematice. Stačilo by se podívat do zahraničí, nejlépe pak na finský model výuky, kde vyučují i softskills či finanční gramotnost, tak aby absolventi byli schopni se uplatnit na trhu práce.

A.Š (Redakce jméno autorky zná, na její přání uveřejňuje pouze iniciály)