Ta „ROP Severozápad" mi je naopak vyloženě nesympatická, neboť mám dojem, že si o občanech hejtman Bubeníček, pokud použiji prezidentský slovník, myslí, že jsou idioti.

Kraj, jako instituce ctící právní kontinuitu, se přeci nemůže vyvléci minimálně z politické odpovědnosti za špatně rozhodující Regionální radu, neboť ji jmenuje krajské zastupitelstvo. Současné vedení kraje může pouze občanům sdělit, kdo z minulého zastupitelstva pro „šibalskou" Regionální radu zvedl ruku. A to, pokud mi něco neuniklo, hejtman Bubeníček odmítá. Za doslova infantilní považuji jeho argumentaci, že v dopisu Evropské komise, ve kterém jsou konstatovány nedostatky a pochybení v kontrolním a řídícím systému operačního programu, není ani zmínka o Ústeckém kraji. Čemu se proboha diví?

Pro Brusel je relevantním partnerem stát zastoupený ministerstvy, které v rámci svých kompetencí přenášejí výkon státní správy na nižší orgány, například krajské úřady. Nebo snad nemá Úřad regionální rady soudržnosti Severozápad své oddělení realizace a kontroly projektů a svůj útvar interního auditu? Nikdo se mi nemůže divit, že mám pochybnost, jestli hejtman Bubeníček ví, co je přenesený výkon státní správy.

V rámci objektivity podotýkám, že jsou za šibalskou Regionální radu odpovědní i voliči těch krajských zastupitelů, kteří ji jmenovali, byť žádný kandidát před volbami nepřipouštěl, že by občanům mohl škodit. A právě proto voliči potřebují znát jména špatně hlasujících zastupitelů, aby se dvakrát nespálili o jedny kamna. S největší pravděpodobností se totiž napříč politickým spektrem ocitnou v předčasných volbách na kandidátkách do Parlamentu ČR.

Neumím si představit, že by nám voličům poctivý komunista v čele Kraje neposkytl informace, abychom v předčasných volbách mohli kroužkováním oddělit zrno od plev.

František Štván