Málokdo by očekával, že umělecká galerie se bude nacházet v bývalé tovární hale v Předlicích. Sice disponuje určitým industriálním kouzlem.

Otázkou, nad níž by se měli zamýšlet páni radní, nicméně zůstává, jestli je to úplně vhodné. Vzhledem k dílům, jež tu jsou vystavena. Jako příklad uveďme alespoň plastické znázornění informace ve virtuálním světě, jejímž poškozením ztrácíme své vlastní vzpomínky a přicházíme tak o kousek svého já.

Fiktivní sídliště udavačů s půdorysy vymodelovanými podle zcenzurovaných políček s citlivými informacemi v dokumentech StB, nebo projekci krátkého filmu odehrávajícího se na pozadí odsunu německého obyvatelstva.

Poselství by nám bohužel často uniklo, nebýt výkladu Jana C. Löbla. Je pro nás totiž smutným faktem, že modernímu umění je těžké porozumět. Což je jistě škoda.

Vít Kořínek, student gymnázia