Ale zpět k tomu, co mě nadzvedlo ve zmíněném pořadu. Malý úryvek z vystoupení pana Fišery, kde se mimo jiné vyjádřil k umělecké produkci Činoherního studia poznámkou, že dělá městu ostudu.

Kde se v tom „odborníkovi" na kulturu bere ta drzost hrát si na divadelního kritika. Patrně financují kulturu v Ústí nad Labem ze svých kapes a ne z kapes i těch, kteří zaplnili Lidické náměstí v protestní akci na podporu střekovského divadla.

Ctěného pana radního vyzývám, aby si v rámci rozšíření obzoru, co všechno dělá městu opravdovou ostudu, udělal po městě procházku. Škoda že vzhledem k pokročilé artróze obou kolen se mu nemohu nabídnout jako průvodce. Určitě by ho upoutaly střekovské Lázně Dr. Vrbenského (ani nevím, jestli se ještě pyšní tímto jménem), pak bych doporučil trasu kolem hotelu „Palace", který je skutečnou ozdobou centra, a procházku zakončil u hotelu „Máj". Při trošce štěstí by si mohl i opéci buřta na ohníčku, který si tam na pokojích dělají bezdomovci a zaměstnávají hasiče, kteří jsou placeni patrně také z městské pokladny, potažmo i z našich peněženek.

Pane Fišero, jestli dělá někdo nebo něco městu ostudu, tak jsou to především ty tři výše uvedené objekty, samozřejmě by byl podrobnější výčet daleko větší, a ti, co by s tím mohli a měli něco dělat! Námi zvolení zástupci!!! A to je zase naše ostuda!!!

Činoherní Studio na Střekově ani vzhledem, ani obsahem jejich činnosti do této kategorie rozhodně nepatří.

Jiří Roškot, Ústí nad Labem - Střekov