Byli mezi nimi zastoupeni příslušníci celého spektra českého protifašistického odboje příslušníci vojenského odboje, Sokolové, národní demokraté, komunisté a národní socialisté, ale též němečtí sociální demokraté z okupovaného pohraničí. Mezi Severočechy převládali Sokolové.

Jedním z nejvýznamnějších byl ústecký rodák Ota Král (1904), člen předsednictva České obce sokolské a jednatel památného X. Všesokolského sletu z roku 1938. Úředník České obchodní společnosti v Ústí n. L. měl rozsáhlé kontakty, kterých využíval k ilegální a zpravodajské činnosti napojené na Londýn. Do Berlína byl odvlečen po krutých výsleších v „Pečkárně". Jeho matku, ženu i dceru podporovali ústečtí odbojáři od jeho zatčení až do konce války. Bronzová pamětní deska na Králově výšině byla bohužel odcizena, aniž by se kdo staral o její náhradu…

Pavel Koukal