Je to zbabělé. Kdo jiný by měl za občany obvodu bojovat, když ne jejich zastupitelé? Proč se radnice nepoučí u Člověka v tísni. Z EU dostala tato organizace za uplynulé dva roky na pomoc Romům jen v Mojžíři přes sedm milionů korun. Když jsem se ptala na ministerstvu práce a sociálních věcí, jak bylo s těmito penězi naloženo, dozvěděla jsem se, že bylo za tyto peníze podpořeno 1093 lidí. Podpora měla mít „formu vzdělávacího nebo rekvalifikačního kursu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe a podobně".

Po dvou letech trvání programu na podporu sociální integrace Romů za evropské peníze dospěla situace v Mojžíři tak daleko, že místní lidé už nevěděli kudy kam a napsali petici. Kromě jiného v ní píší:

„Uvedení spoluobčané soustavně nerespektují noční klid v sídlišti a to jak mimo obytné domy, tak i v obytných domech. V případě, že jsou vyzváni k zajištění klidu, jsou sprostí a svým chováním vyvolávají strach. Soustavně znečišťují jak veřejné prostory, tak obytné domy v sídlišti. Dále se v obytných domech stále častěji vyskytují krádeže a poškozování společného majetku, které velmi ztěžují bydlení občanů obývajících bytové domy. Množí se krádeže kabelů ve výtazích, které znemožňují užívání výtahů, soustavně jsou poškozovány vstupní dveře včetně samozavíračů (bramo), rozbíjejí se skleněné výplně dveří, poškozují se schránky a zvonky."

Zastupitelé vzali tuto petici na vědomí a klidně přešli k dalšímu bodu. Nedovedu pochopit, proč neštěmická radnice alespoň neinformuje EU, jaká je situace v Mojžíři po skončení zmíněného programu, a jak její peníze přispívají k pocitu diskriminace u majority. Proč nepožaduje neštěmická radnice od EU také peníze, jako Člověk v tísni. Vždyť více než sedm milionů korun, které Člověk v tísni dostal za uplynulé dva roky, by mohla neštěmická radnice využít alespoň k částečné kompenzaci strastí, kterým je v Krásném Březně, Neštěmicích a Mojžíři majorita každodenně vystavována.

Položila jsem tyto otázky na zastupitelstvu. Dozvěděla jsem se, že radnice nebyla příjemcem této dotace. To jsem také netvrdila. Odpověď na otázku, proč radnice Evropskou unii neinformovala o situaci v Mojžíři po vyčerpání sedmimilionové dotace, jsem se nedozvěděla.

Připomínám, že kromě více než sedmi milionů korun, poslala EU do Mojžíře dalších několik desítek milionů korun na chodníky, osvětlení a další úpravu veřejných prostor. Neštěmice, které se už také rychle stávají sociálně vyloučenou lokalitou, tyto peníze nedostaly. Nikdo o ně nepožádal.

Eliška Cesarová, Neštěmice