Jestliže vláda přikazuje a vydává direktivy, měla by to dělat pořádně. Na covid zemřelo v republice už víc než patnáct tisíc lidí. Máme nejvyšší úmrtnost na sto tisíc obyvatel v republice. Tvrdit, že za to můžeme my všichni, je sprosťáctví.

Vlna solidarity, ochota dobrovolně pomáhat nemohoucím a až fanatická víra, že rouška je odpověď na všechna trápení s covidem-19, toto nehorázné tvrzení vyvrací.

Vina je to především těch, kdo nesou odpovědnost za naši zemi. Vrcholných politiků, odborníků i manažerů ministerstev. Ti všichni se ale převzetí odpovědnosti, demisím a odstoupením z funkcí, na které nestačí, zuby nehty brání po vzoru svého nejvyššího šéfa. Krom těch, které onen šéf hodil přes palubu jako obětního beránka.

Žádný div, že zoufalí lidé, kterým se pod rukama hroutí celoživotní dílo, začínají sahat po občanské neposlušnosti. Tak hlavně pozor, aby se to nezvrtlo.