Z Církvic do Libochovan vede nová cyklostezka, jeden metr stál přes 34 tisíc korun. Tak začínal článek mé kolegyně. Na oné nové cyklostezce postavili šedé zpomalovací pruhy. Jenže ty pruhy jsou špatně vidět, a tak si na ní pár cyklistů nabilo nos. Nevím, jak cyklostezka bude vypadat po úplném dokončení. Vím ale, že měla minimálně do kolaudace zůstat zavřená. Palec dolů!