V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem odborné, ale i laické veřejnosti o dostatek informací objasňujících příčiny vzniku závislostí. Cesta pomoci je obtížná, vede přes úskalí neúspěchu a trpké pravdy nelze zakrýt růžovým paravánem. Tyto skutečnosti se staly podnětem k uspořádání vzdělávacího semináře s cílem podpořit rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči s tímto trápením, zvýšit jejich informovanost a kompetence k řešení různých náročných situací. Lektorem programu byl Bc. Martin Zim, adiktolog, psychoterapeut a dlouholetý pracovník terapeutické komunity. Obsahem prezentace byla charakteristika návykových látek, příčiny a důsledky závislosti, možnosti léčby, ilustrační případy z praxe a závěrečná diskuze s konkrétními dotazy.

Údaje z dotazníků přinesly kladné ohlasy, což představuje cennou zpětnou vazbu. Další informace o plánovaných akcích najdou zájemci na webových stránkách www.cpnrp.cz, které provozuje Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s.

Lenka Bucharová, Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.