Když jsem před deseti dny sepisoval reportáž o tom, jak se začalo od 1. července nastupovat do trolejbusů celotýdenně od dvaceti hodin předem, rozhodně jsem nečekal, že jej většina cestujících přijme tak, jak jej přijala. A sice s pochopením a zájmem.

Uplynulo deset dnů a já se vydal znovu prověřit, jak se situace změnila. Vyjma Předlic a některých zastávek v Krásném Březně a Neštěmicích se na zastávkách u označníků tvoří hloučky cestujících, žmoulajíc v ruce jízdenky nebo předplatní kupony. A doba pobytu trolejbusu na zastávce se zkrátila jen na pár sekund.

V té souvislosti mne napadlo, co takhle rozšířit systém nástupu předními dveřmi na trolejbusových linkách o víkendu celodenně? Co vy na to?

Vaše názory pište buď do diskuse, nebo přes kontaktní formulář níže.