Jak řekl ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák: „Doporučení zaměstnavateli je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projekt podporující orientaci na správné obory. Přispívá ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti v řadě profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky či nahlédnutí pracovníků škol nebo samotných studentů a učňů do výroby."

Tohoto ocenění si naše škola velmi váží, neboť spojení teorie s praxí a spolupráce se zaměstnavateli je kromě vzdělávání jedním ze stěžejních pilířů práce školy.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ