Městská policie doporučuje hřiště i s lavičkami odstranit. Stálou hlídku sem postavit nemůže. Nejsou lidi. Kamera taky ne. Respektive asi ano, ale operační středisko je dle vedení strážníků konstruované na nějakých pětadvacet kousků, přičemž teď jich má Ústí přes sto padesát. Městský obvod ale hřiště zrušit nechce. Investoval do něj fůru peněz. Zvažuje, že by ho přesunul dál od obchodů v sousedství. Operuje přitom s lidskou leností. Doufá, že by pak chuligáni odtáhli někam, kde by občerstvení po namáhavém vysedávání na lavičkách měli víc po ruce.

Viribus unitis! Spojenými silami! Osobní heslo císaře Františka Josefa I. mělo „jeho národům“ naznačit, že když dají bez ohledu na etnickou příslušnost hlavy dohromady, „… tak se dílo podaří,“ jak se zpívalo v rakousko-uherské hymně. Ono latinské úsloví má svůj přesah do současnosti. Když současní komunální politici srazí hlavy dohromady se strážníky, určitě najdou řešení přijatelnější, než likvidace hřiště.

Mimochodem, tohle by se za císaře pána stát nemohlo. C. a K. četníci by osobu rušící pořádek čapli za límec a poslali do šatlavy. Ještě by mu na cestu přidali pár šavlí na plocho za ucho.

Dnes třeba postačí, když si „kluci“ v černé uniformě vezmou pár šichet navíc, hřiště ohlídají celý den a hříšníky, když to jinak nepůjde, rovnou vyrazí. Určitě u toho ani nebude potřeba někoho majznout přes hrb šavlí jako za císaře pána!