V úvodu uctili minutou ticha památku Pavla Koukala, Otakara Špecingera a přítele SKS, akademického malíře Karla Kupky.

Předseda Ladislav Muška si ve své zprávě o činnosti SKS posteskl nad okrajovým postavením spisovatele v naší společnosti na rozdíl od Polska a bývalé NDR, kde se spisovatelé ujali významné kritické role. Uvedl, že poslední valné hromady Obce spisovatelů se zúčastnilo necelých deset procent členů a pokračování Obce nebylo vyřešeno.

Minulé dva roky SKS byly úspěšné. Díky spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou (SVK) a podpoře Magistrátu města Ústí nad Labem vyšel sborník Jen krůček od tajemství. Pod hlavičkou SVK pak publikovali své práce i členové klubu, který vyvíjí činnost a žije jen z členských příspěvků.

Básník Milan Hrabal mluvil o vynikající spolupráci s Knihovnou města Varnsdorf, díky níž se od roku 1993 podařilo vydat 60 knížek, mezi jinými slovník lužicko-srbské poezie, naposledy pak almanach soutěže Literární Varnsdorf 2014.

„Vedle dlouholeté příhraniční spolupráce s lužicko-srbskými autory se daří i příhraniční spolupráce s německými spisovateli," uvedl. Dokumentoval to sborníkem prací autorů žijících v Euroregionu Nisa, nazvaným Kalmanach 2013/2014, vytištěném na křídovém papíře a s barevnými ilustracemi.

Na zasedání také došlo k dohodě s přítomným ředitelem SVK Ing. Brožkem, čestným členem SKS, o zařazení prací klubu do nově zřízené kapitoly na webu SVK. Do klubu byli přijati Alena Krejčová, Božena Žalovská a Martin Kolařík a dosavadní vedení SKS bylo zvoleno na další dvouleté období.

Arnošt Herman