V naší Stanici mladých techniků při ZŠ Mírová se staly takovou srdeční záležitostí akce spojené se seniory. Vznikl nápad uspořádat společnou keramickou dílnu pro děti a seniory, kterou jsme pro velký úspěch opět zopakovali. Při naší první návštěvě vzniklo městečko „Krásňákov" složené z keramických kachlíků. Tak se skupinka mladých keramiků opět vypravila do Domova pro seniory v Krásném Březně. V tomto příjemném a srdečném prostředí jsme tentokrát vytvářeli vánoční rybičky a ozdoby na vánoční stromeček.

Všem bych přála zažít ten pocit, kdy si babičky povídají zcela bezprostředně s dětmi a společně vytvářejí z kusu hlíny výrobky, kterým vdechnou podobu. Při pohledu na tuto netradiční skupinku lidiček si uvědomíte, že jsou v životě chvíle, které jsou krásnou srdeční záležitostí.

Už se moc těšíme, až babičky přivítáme u nás na škole a opět si užijeme pěkné dopoledne.

Všem seniorkám přejeme hodně zdraví a elánu do života.

Velková Jana, vedoucí SMT při ZŠ Mírová