Zástupci školy převzali zvláštní ocenění za uspořádání „Gastronomického odpoledne" v prostorách obchodní akademie v dubnu letošního roku, kterého se osobně zúčastnila paní Florence Saint-Ygnan, atašé Francouzského institutu pro francouzský jazyk.

Kromě setkání tváří v tvář s nejvyššími představiteli Francie v České republice, kterými jsou pan velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian a ředitel Francouzského institutu pan Olivier Jacquot, měli studenti jedinečnou možnost prohlédnout si nádherné interiéry Bukvojského paláce, kde velvyslanectví sídlí.

Ocenění aktivit našich studentů francouzštiny a úzká spolupráce se zástupci Francouzského institutu nám otevírají dveře k dalším zajímavým projektům v budoucnu.

Mgr. Lucie Krejčová