Teď sice muzeum získalo areál civilní obrany v Důlcích i pronájem bývalé rozvodny chemičky v Důlcích, ale to problém řeší jen dočasně.

Minimálně do doby, dokud ji nebude mít v majetku, není rozvodna ničím jiným, než provizoriem. Vlastník ji sice nepotřebuje, ale do budoucna může změnit názor. Potom by zase muzejníci museli něco najít. Poslední podobné provizorium byla tělocvična základní školyve Velkém Březně.

Stěhování depozitářů z místa na místo Ústí, coby zřizovateli muzea, na cti nepřidává. Je to problém, který mohlo vedení města vyřešit dávno. Čím déle ho bude odsouvat, tím dražší to bude a vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie covidu-19 ani nemá smysl čekat na brzké vypsání dotací k podobnému účelu. Ceny nemovitostí rostou, muzejní sbírky také.

Mnohem prozíravější bude koupit rozvodnu už teď a domluvit se s chemičkou na rozumných splátkách. Vzhledem k dobrým vztahům fabriky a města to jistě nebude problém.