Název projektu Understanding and celebrating European Folklore vyjadřuje něco jako pochopení a oslavu evropského folkloru. Děti a učitelé z celkem osmi škol (z Česka, Polska, Slovinska, Velké Británie, Řecka, Holandska, Turecka a Španělska) se po dva roky věnovali mnoha společným tématům a předávali si své zkušenosti.

Společně dramatizovali a nahrávali místní nebo národní pověsti v anglickém jazyce, učili se tance svých přátel, vytvářeli a sdíleli prezentace a filmy na témata jako je náboženství, umění, slavné osobnosti, vědecké objevy. Vařili typická jídla svých přátel a poznávali, jak se v jiných zemích oslavují Vánoce, Velikonoce a jiné významné svátky. Srovnání byla často velice zajímavá a překvapivá.

Rodiny žáků naší školy byly ochotny ubytovat na týden vždy jednoho žáka z partnerské země, na oplátku pak jely tyto děti do rodin svých nových kamarádů. Všichni, kteří se takto úzce spřátelili, se pokaždé velmi těžce loučili a došlo i na pláč. Naštěstí žijeme v době internetu a noví kamarádi jsou spolu i nadále v kontaktu. Mnozí si slíbili, že se v budoucnosti určitě navštíví.

V rámci každé partnerské návštěvy byl pro žáky připraven bohatý program, ve školách byly například pracovní dílny. A tak se české děti učily španělské tance a vařily a ochutnávaly turecká jídla, navštívily byzantské památky v Řecku, na hřišti v Londýně se učily kriket, podívaly se do polského solného dolu a do slovinských jeskyní, v Holandsku jezdily na kolech a mnoho dalšího. A při tom všem jen tak mimochodem děti používaly a vylepšovaly angličtinu, protože skupiny byly vždy smíšené a jejich hostitelé je nikdy neopouštěli.

Nejen žáci, ale i učitelé, si z projektu přinesli mnoho do svého dalšího života. Poznali jiné školy a školní systémy, porovnávali, hodnotili, ale také si vyzkoušeli, jaké je to učit v jiné zemi, v jiné škole.

Naši žáci byli výborní a dobře ve všech projektových aktivitách obstáli, stejně jako učitelé a všem patří dík.

Petra Holasová