Kvestor UJEP Vít Šumpela avizoval od samého počátku jasný úmysl vybrat poctivého a solidního zájemce o prodej s předloženým smysluplným projektem. Na tomto postoji se ze strany UJEP nic nezměnilo.

Ve věci prodeje budovy K5 i starosti vedení univerzity o společenský a sociální dopad aktivit UJEP ve městě i v kraji je UJEP od prvopočátku naprosto transparentní.

Svědčí o tom např. již dne 18. 2. 2014 tiskovou mluvčí podané odpovědi redaktorovi ÚD Bohumilu Vorlíčkovi na zaslaný dotaz: „Jaké jsou záměry UJEP s budovou kolejí K5 na Klíši?" a dále pak zveřejnění Oznámení o záměru prodat zbytný nemovitý majetek-budova K5 na Úřední desce UJEP, spolu se Smlouvou o smlouvě budoucí a Kupní smlouvou.

Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí