Je zjevné, že paniku vyvolávají právě lékaři a personál nemocnice následné péče. Už v červnu byla na stránkách NNP zveřejněna výzva, která se zcela záměrně a jednoznačně lživě snažila přesvědčit veřejnost o tom, že dochází k zániku lůžkové a rehabilitační péče v této nemocnici.

Poté, co se k této výzvě vyjádřil i Ústecký kraj slovy 1. náměstka hejtmana, pana RSDr. Stanislava Rybáka, byla tehdejší výzva stažena, a vyjádření náměstka Rybáka nebylo proto nikdy zveřejněno.

Stejně tomu je tak i dnes ve vyjádření lékařky Květy Blšťákové. Rozhovor čtěte zde: Snažíme se zabránit šíření paniky mezi pacienty, říká lékařka z Ryjic

Zhoršení péče není přípustné

Podstata spočívá v tom, že Ústecký kraj má zájem na tom, aby stejní lékaři, sestry a další personál se dobře starali o všechny hospitalizované pacienty. Z pozice kraje se připravuje pouze právní změna, poskytovatele, pacientů ani zdravotnického personálu se toto nedotkne, ani kvality péče.

Péče má být nadále poskytována dobře, zhoršení péče není přípustné. Pakliže by k němu došlo, bylo by jistě přičteno selhání lidského faktoru současného zdravotního personálu.

Znamenají tedy slova lékařky Blšťákové výhrůžku o ztrátě kvality péče stávajících lékařů a sester, že po formálním spojení s Krajskou zdravotní, a.s. se přestanou starat o své pacienty? Pokud ne, není se čeho obávat a zdravotní péče bude nadále na dobré úrovni.

Slova o garanci kvality (zachování současné vysoké kvality zdravotní péče o naše nemocné seniory) platí ve všech směrech.

V Ryjicích chce kraj nadále poskytovat kvalitní následnou péči. Samotná realizace záměru má několik podmínek.

Jednou z nich je i zachování dostupnosti, rozsahu, struktury a kvality zdravotních služeb. Druhou zásadní podmínkou je plynulý přechod pracovněprávních vztahů (nikdo nepřijde o práci).

Ano, i při spojení NNP s Krajskou zdravotní, a.s. (obě jsou zřizovány nebo založeny Ústeckým krajem) bude nadále zachována následná lůžkové péče, léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče tak, jak je uvedena v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Na závěr několik faktických oprav: Lékařka Blšťáková lže, když tvrdí, že „Pro KZ zastupitelstvo schválilo pro rok 2015 z plánovaných 500 milionů o navýšení na 550 milionů korun."

Kdo byl na jednání Zastupitelstva kraje v prosinci a seznámil se se schváleným rozpočtem kraje na rok 2015, ví, že zastupitelstvo uvolnilo na zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. částku 51 368 tis. Kč na nezbytně nutnou obnovu majetku společnosti.

Byl záměr přidat k této částce nulu a vyvolat polemiku o hospodaření kraje?

Vloni kraj přispěl 4,5 miliony

V souvislosti s tím je třeba upravit na správnou míru i tvrzení, že „Ryjická nemocnice dostane na rok 2015 příspěvek od kraje dva miliony korun a 1, 2 milionu vrátí kraji na odpisech za majetek kraje."

NNP Ryjice hospodaří s příspěvkem 2 mil. Kč. Jde o provozní příspěvek. Bez něho by nemocnice nedokázala naplnit investiční fond prostřednictvím odpisů. Investiční politika kraje je taková, že odpisy všech příspěvkových organizací (i škol, sociálních služeb) jsou oprávněně zdrojem investic realizovaných krajem.

Jen v loňském roce utratil kraj v Ryjicích 4,5 mil. Kč, což je více jak čtyřnásobně více než Ryjice odvádí z investičního fondu zpět. Podotýkáme, že odvádí pouze 1,024 mil. Kč, a navíc toto nijak nemůže ohrozit provozní hospodaření. Přitom obdrží vždy dotaci na drobné účelné investice. Jedná se tedy o záměrné zkreslování údajů?

Čtenář by si měl sám porovnat, zda lze srovnat dotaci 2 mil. Kč na 115 provozovaných lůžek v Ryjicích (17,4 tis. Kč na lůžko) a 51,368 mil. Kč na 3378 provozovaných lůžek Krajskou zdravotní (15,2 tis. Kč na lůžko). Kdo je na tom lépe?

Není snad panika vyvolávána z důvodu, že NNP ztratí svou autonomii a bude se muset podřídit záměrům kraje a Krajské zdravotní v péči o pacienty?

Co se týká akreditace Spojenou akreditační komisí, není třeba se v zásadě ztráty akreditace obávat, splní-li kraj při transformaci všechny podmínky, akreditace bude zachována.

A diskutabilní právní oponentura Asociace Českých a Moravských nemocnic. Není třeba jí vytýkat nic krom toho, že oponentura se zabývá odlišným případem a není možné ji použít v prostředí připravovaného záměru. Prostě je to právní názor na něco trochu jiného, než zde Ústecký kraj realizuje.

Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje