Vysvětlení, že jimi chtěl naštvat tak zvanou „pražskou" kavárnu, nepřijímám, neboť této infantilní klukovině realizované v rouše ctihodného starce v nejvyšší ústavní funkci prostě nerozumím.

Copak smyslem institutu hlavy státu je kohokoliv za pomoci vulgárních slov naštvávat? Nemělo by být jejím hlavním posláním především lidi trpělivě a velkoryse spojovat? Jak by se prezident Miloš Zeman díval na mé vysvětlení, kdybych na jeho adresu poklesle použil zlidovělé „urologické" nadávky, že jsem tím chtěl jen naštvat lidi z „hradní" kavárny, například jeho kancléře Mynáře a jeho mluvčího Ovčáčka? Legitimizovalo by to i můj obhroublý slovník, byť nám všem rodný jazyk dává obrovský prostor pregnantně, bez sprostých slov, vyjádřit jakoukoliv myšlenku?

U hulvátů a lidí s jednoduchým myšlením zřejmě ano, ale upřímně řečeno, kdo z rozumných a inteligentních lidí může mít zájem se zrovna těmto lidem zalíbit?

František Štván