Hudebníci ve spolupráci s produkční agenturou B.B.Art, Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, za podpory města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje uspořádali 14. prosince 2013 již 23. Vánoční benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován ústeckému Onkologickému oddělení.

V této souvislosti bych chtěla jménem svým, jménem svých spolupracovníků i onkologických pacientů velmi poděkovat členům skupiny za dlouholetou podporu našeho pracoviště a při této příležitosti se zmínit krátce o historii benefičních koncertů .

Benefiční vánoční koncerty jsou pořádány již od roku 2006, kdy výtěžky byly věnovány na konto Oddělení dětské chirurgie a od roku 2010 jsou výtěžky věnovány na konto Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Sama jsem se osobně účastnila 23.Vánočního koncertu a byla jsem mile překvapena úžasnou atmosférou koncertu a nadšením účinkujících i posluchačů.

V průběhu koncertu byl předán Onkologickému oddělení šek na 20 000 korun od generálního partnera firmy Adler a na afterparty, která byla koncem února, byl předán další šek v částce 46 000 korun od dalších sponzorů a členů hudební skupiny The Boom, kteří se zřekli honoráře ve prospěch Onkologického oddělení.

Velmi si toho ceníme. Celá částka bude využita na renovaci společenských prostor pro pacienty. Konkrétně společenské místnosti a jídelny, které jsou jediným místem, kde se mohou pacienti scházet a relaxovat, protože dosavadní stav těchto prostor je velmi neútulný. Moc děkujeme!

prim. MUDr. Martina Chodacká, Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem