Prohlídka s majitelem Reném Růžičkou zavedla žáky do doby socialismu, kdy kryt spravovala ústecká Chemička. Celé dopoledne bylo koncipováno jako praktická ukázka činností spojená s výkladem o historii krytu. Na pěti stanovištích si děti postupně vyzkoušely házet granátem, střílet ze vzduchové pistole, použít plynovou masku a nacvičit si první pomoc.

Zlatým hřebem byla návštěva vnitřního prostoru krytu s odborným výkladem a zajímavosti týkající se města Ústí nad Labem.