Jako ve čtvrtek na silnici od průmyslové zóny Předlice k areálu bývalé plynárny Úžín na Ústecku.