„V rámci republiky z dlouhodobého hlediska je loňský počet mimořádných událostí nejnižší od roku 2004. Při porovnání statistik s rokem 2019 se jedná o pokles o 21 %,“ uvedl Martin Drápal z Drážní inspekce. 

Celkem v ČR počet usmrcených klesl pouze nepatrně, o 4 %, a počet zraněných poklesl o 20 %. V Ústeckém kraji tomu bylo naopak, protože v roce 2019 zemřelo na železnici 25 osob, v roce 2020 o 7 méně – 18 osob. Naopak zraněných bylo v roce 2020 více – 16 proti 9 osobám v roce 2019. 

Na přejezdech v Ústeckém kraji, podobně jako na většině území ČR, bylo znát, že došlo k poklesu pohybu motoristů kvůli koronavirové pandemii. Na přejezdech došlo v roce 2020 k 8 střetům, o rok dříve ke 22. V roce 2020 zemřela při střetech na přejezdech jenom 1 osoba, v roce 2019 tragicky zemřelo 7 lidí. Také bylo v roce 2020 zraněno o 2 lidi méně – 4. V roce 2019 bylo zraněno 6 osob. 

Celorepubliková statistika v Ústeckém kraji neplatila na železnici při střetu vlaků v kolejišti s lidmi. Rok 2020 přinesl ve statistikách 25 střetů s celkem 17 zemřelými a 8 zraněnými. Naopak v roce 2019 došlo jenom k 19 střetů, což bylo o 6 méně než v roce 2020, ale zemřelých bylo o 1 více – celkem 18. Zraněna byla v roce 2019 jenom jedna osoba.