Je to signál, že doprava po protiepidemických opatřeních zvolna ožívá. V roce 2020 a částečně i v roce 2021 provoz omezovala protiepidemická opatření. 

Podle předběžných statistik letos do konce srpna policisté v kraji evidovali přes 7 000 nehod. V roce 2019, tedy před epidemií, za stejné období policie vyšetřovala 7 342 nehod. 

Policie též eviduje méně úmrtí než v letech 2019 i 2020 (20 případů) a zhruba stejný počet těžkých (přes 100) a lehkých (téměř 1 000) zraněných, jako loni a předloni.