Výbuch v areálu ústecké chemičky Spolchemie vystrašil začátkem března její zaměstnance. Havárie zasáhla novou membránovou elektrolýzu za téměř dvě miliardy korun. Intenzitu, charakter, výši škod, ani riziko výbuchu vedení společnosti nekonkretizovalo.

S MRAZY MĚLI POČÍTAT

Opravy podle mluvčího Spolchemie Jana Charváta v průběhu března stále pokračovaly. „Při události nedošlo k žádnému zranění osob ani k ohrožení životního prostředí,“ zdůraznil.

Extrémní klimatické podmínky, které podle Spolchemie za výbuchem stály, potvrzuje i pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

„V období od 25. února do 2. března panovaly na stanici Ústí ledové dny, 1. března klesla teplota vzduchu ve Vaňově až na minus 13,5 °C, což je druhá nejnižší denní minimální teplota vzduchu naměřená na stanici Vaňov za posledních pět let,“ uvedla klimatoložka Dáša Richterová.

Podle Pavla Danihelky, profesora z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, měla ale chemička s klimatickými podmínkami počítat.

„To, že dochází k teplotním extrémům zvláště na podzim a na jaře, je naprosto běžná věc. Někdo podcenil, že se mohou měnit teploty, a neprovedl dostatečnou analýzu rizik. Ta by měla zahrnovat právě i teploty. Na Silvestra v roce 1978 došlo během 24 hodin k poklesu teploty o 30 stupňů. Není to nic, co by v českých zemích bylo neočekávaného,“ řekl Danihelka.

Vedoucí pracovník Spolchemie, který Deníku celý incident pod podmínkou zachování anonymity popsal, zmínil dvě hypotézy, jak přesně mohlo k výbuchu dojít.

„Tlakem se vyrazilo víko nádrže a směs vzduchu a vodíku mimo nádrž vedla k explozi. Druhá verze je ta, že k výbuchu směsi vzduchu a vodíku došlo uvnitř nádrže, čímž se otevřela nádrž a došlo ještě k druhému výbuchu mimo nádrž ve volném prostoru nové elektrolýzy,“ popsal zaměstnanec.

Exploze byla prý tak silná, že doslova ustřelila šrouby víka, které odletělo. „Situace byla komplikovaná tím, že po výbuchu došlo k deformaci zásobníku s tzv. solankou, tedy s kyselinou chlorovodíkovou v nižší koncentraci. Situace si vyžádala pohyb v prostoru s chemickými maskami,“ pokračoval pracovník.

Podle neoficiálních informací jde škoda do milionů korun. Na technice je údajně ve výši pět milionů, zastavení výroby pak způsobilo škodu až 75 milionů.

PROBLÉMOVÝ PROVOZ?

Výstavba membránové elektrolýzy začala v roce 2014 a vedení podniku ji oficiálně představilo loni v září. Její stavba vyšla na necelé dvě miliardy korun. Podle několika pracovníků Spolchemie bylo veřejným tajemstvím, že provoz elektrolýzy byl v zimě problémový.

Polovinu vodíku používá ústecká chemička při výrobě kyseliny chlorovodíkové, která se využívá jako komerční produkt například v elektrochemickém průmyslu. Z druhé poloviny vyrábí páru. Ročně ústecká chemička vyrobí až 60 kilotun hydroxidu draselného a 43 kilotun hydroxidu sodného.

„Doba, kdy Spolchemie byla přínosem pro toto město, už uplynula. Dnes vytváří pouze ekologickou zátěž a nebezpečí pro obyvatele. Navrhuji, aby Spolchemie svůj provoz v centru města řízeně ukončila,“ zmínil ústecký zastupitel Martin Hausenblas.

Podle něj je potřeba areál chemičky sanovat a změnit ho na technologický park nebo část kampusu univerzity. „Je jen otázkou času, kdy ve Spolchemii dojde k závažné nehodě a k ohrožení na životech nejen v provozu, ale i mimo její areál,“ dodal Martin Hausenblas.

Stejně jako Spolchemie investují stovky milionů do bezpečnosti i další závody v kraji, jako třeba největší tuzemský výrobce dusíkatých hnojiv, společnost Lovochemie.

„Havárie v Kralupech ukazuje na potřebu řešit ochranná pásma chemických areálů, která dnes v ČR na rozdíl od jiných členských států EU v podstatě neexistují a umožňují nekontrolované zvyšování počtu osob pohybujících se v jejich blízkosti,“ sdělil Jan Pavlů z divize komunikace Agrofertu, pod který Lovochemie spadá.

Výbuchy a havárie v Ústeckém kraji2002 požár ve výrobně umělé pryskyřice Spolchemie v Ústí (2004 únik oxidu sírového).
2014 únik vod s čpavkem z Lovochemie do řeky Labe v Lovosicích.
2015 výbuch a požár v areálu chemického závodu Unipetrol v Záluží u Litvínova (obdobně také v prosinci roku 2017).