VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Hostem on-line rozhovoru bude primátor Josef Zikmund

Hostem on-line rozhovoru se čtenáři Ústeckého deníku bude primátor města Ústí nad Labem Josef Zikmund. Ptejte se na to, co vás zajímá. Josef Zikmund bude odpovídat v úterý 7. dubna od 10.00 hod. Otázky můžete pokládat už nyní.

Hostem on-line rozhovoru bude primátor Josef Zikmund

Josef Zikmund (ANO 2011).

Tento rozhovor byl ukončen dne 7.4.2015
DOTAZ: Dobrý den pane primátore, jedním z nejdůležitějších témat v Ústí nad Labem jsou herny s automaty. Netrpělivě čekám, kdy z našeho města konečně zmizí. Prosím napište mi datum zastupitelstva, na kterém se bude schvalovat nová vyhláška, a hlavně o jakou podobu půjde. Chceme konec automatů, ne pouze jejich omezení. Děkuji JK
ODPOVĚĎ:Přeji hezké úterý po Velikonocích. Děkuji, že jste poslali tolik otázek. Začnu odpovídat na ty otázky, které jste poslali před svátky.

FrantisekI - včera 17:55

Pane primátore, kdy prosím zmizí herny z našeho města? Občané se vyjádřili pro konec heren, teď je chcete jenom omezovat. Děkuji Frantisek

Odpovím na obě dvě otázky najednou. Nejprve upřesnění: referendum o zákazu hazardu v Ústí nad Labem nebylo platné. Hlasovat přišlo 18 procent oprávněných voličů. Aby bylo referendum závazné, byla zapotřebí 35% účast.
Připomeňme si, že i když obec přijme vyhlášku o zákazu hracích automatů na svém území, nezmizí hrací automaty okamžitě. Licence, které byly provozovatelům hracích automatů uděleny, dobíhají postupně. Navíc stále není definitivně vyřešená otázka kvízomatů, v nichž se hazard schovává za triviální vědomostní otázky.
Velmi slibně zní návrh zákona o hazardních hrách, který připravilo a do připomínkového řízení poslalo Ministerstvo financí ČR. Zákon chce regulaci hazardu svěřit obcím, hodlá zakázat hrací automaty v hospodách, barech, na benzinových pumpách, zamýšlí regulovat nejen počet heren, ale i hazardní hry na internetu. Systém registrace, který chce zavést, zabrání hrát na automatech lidem, kteří jsou na sociálních dávkách anebo v insolvenci.
Proč diskutujeme, zda hazard zakázat anebo regulovat? Konkrétní příklad: MF ČR nyní plánuje, že z dodatečných výnosů z hazardu věnuje 3 miliardy na podporu sportu dětí a mládeže, tělovýchovných jednot a na rekonstrukci jejich zázemí.
Kdyby byl řešením absolutní zákaz, byl bych první, kdo by ho prosazoval, ale žádný zákaz nevyřeší, že lidé, kteří jsou již závislí, přestanou hrát hazardní hry, brát drogy, kouřit a opíjet se. Vždy si najdou způsob, jak své „bažení“ naplnit. Je tedy lepší, hledat cesty regulace tak, aby způsoby chování těchto závislých lidí neškodily ostatním občanům, a to je úloha města.

DOTAZ: Dobrý den.
Pane primátore, jak jste spokojen s koalicí? Daří se vám společně fungovat? Čeho už se vám podařilo dosáhnout? A jaké jsou vaše plány? kam byste chtěli město za 4 roky dostat? Předem děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Koalice ANO a PRO má jednu velkou výhodu. Obě hnutí mají společné cíle. Chtějí zlepšit současný stav města ve všech oblastech, které si stanovila v koaliční smlouvě. V tom nemáme žádné rozpory. Protože je cílů, které jsme si stanovili, velké množství, dali jsme si úkol stanovit hlavní priority, které jsme schopni zvládnout časově a především z hlediska dostatku finančních zdrojů. Podařilo se nám obsadit nově místa ředitelů v ZOO, v Muzeu a Činoherní studio p. o. vede prozatím p. Haidler. To bylo nutné proto, abychom tam měli odborníky, kterým můžeme důvěřovat. Velice důležitou akcí, která probíhá, je výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadů a čistoty města. To, co je nejdůležitější, je zjištění finančního stavu města, protože veškeré činnosti města jsou závislé na dostatku financí. Skutečný stav bude předložen na příští zastupitelstvo. Já bych si přál, aby za 4 roky bylo město bezpečnější a čistější, Mírové náměstí aby ožilo a občané získali zpět důvěru ve vedení města. Důvěru v to, že dobře hospodařilo s majetkem města a disponibilní finanční prostředky vynaložilo účelně ve prospěch občanů města.
DOTAZ: Máte už předběžné výsledky hospodaření za první kvartál? jaké jsou?
ODPOVĚĎ:Výsledek hospodaření za první kvartál 2015 je ovlivněn menším daňovým výnosem, který trápí celou republiku. Pro naše město to má zásadní dopad v otázce dalšího rozvoje města v podobě investic, které budeme v případě krizového řízení nuceni zastavit. Předpoklad příjmu se zatím nenaplňuje dle očekávání navzdory skutečnosti, že byl letošní rozpočet příjmu sestaven opatrněji. Daňový výnos je na konci měsíce března mínus 42 milionů Kč. V porovnání s předchozím rokem ve stejném měsíci jen pro srovnání bylo mínus 2 miliony oproti plánu. Podle vyjádření MF ČR se situace zlepší, otázkou je, kdy a zda dojde k naplnění alespoň v očekávané míře.
DOTAZ: Pane primátore, která z opozičních stran by přicházela v úvahu pro případnou spolupráci na vedení města?
ODPOVĚĎ:Naším koaličním partnerem na komunální úrovni je PRO!Ústí. Koalice je funkční, je před námi nelehké období stabilizace města. Pokud chce kterákoliv z opozičních stran přispět k dobré věci, spolupráci se nebráníme. Nechci bagatelizovat politické rozdíly stran či hnutí, je to však především o přístupu lidí.
DOTAZ: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat: Byl jste v posledních dvou letech na představení Činoheráku? Děkuji
ODPOVĚĎ:Navštívil jsem představení v Hraničáři, „Zeptej se táty“ v roce 2014. Ostatní představení jsem z časových důvodů neviděl. Jakmile pominou počáteční hektické časy, určitě si nějaká představení vyberu.
DOTAZ: Jak funguje současná koalice? Slíbili jste také vytvořit koaliční program, ale viděl jsme jen smlouvu - cíle koalice jste nepředstavili? Kdy budou hotové?
ODPOVĚĎ:Koaliční smlouvu jsme zpracovali tak podrobně, že tam jsou uvedeny naše cíle a zasahují do všech oblastí života města. Na příštím zastupitelstvu bude předložen finanční stav města, ze kterého vyplyne, že z tohoto množství cílů bude možno vybrat pouze několik prioritních cílů pro rok 2015, se kterými budou občané seznámeni. Není správné slibovat cíle, na které nebudou finanční prostředky.
DOTAZ: Jaké chystáte velké investice - letos jste žádné neplánvali. Do čeho půjdou evropské dotace?
ODPOVĚĎ:Tento rok je pro nás klíčové nejdříve řádně ukončit programové období EU za léta 2007-2013. Mezi významné letošní akce patří IPRM Centrum a Mobilita ve výši 352 milionů Kč. Jde o rekonstrukci plaveckého areálu a všeho, co se týká dopravní obsluhy. Jiné velké akce s ohledem na finanční stav města letos neplánujeme, některé budeme muset dokonce zastavit.
DOTAZ: Proč nezrušíte zbytečné obvodní radnice?
ODPOVĚĎ:Rušení radnic v obvodech hnutí ANO rozhodně nemělo ve volebním programu. Jsou blíže obyvatelům, znají detailněji stav své městské části a její potřeby. Pokud je mi známo, náš koaliční partner, hnutí PRO!Ústí, před časem uvažovalo o alternativě osadních výborů. Osadní výbor může zřídit zastupitelstvo obce (města) pro část obce (města). Osadní výbory něco ušetří (např. plat starosty), v městských obvodech ale i v případě osadních výborů jsou pro občany k dispozici úředníci.
Myslím si, že by nebylo slušné, abychom seniory, anebo maminky s malými dětmi „honili“ za vyřízením všech potřebných záležitostí z jejich čtvrtí do centra města na magistrát. Navíc, kdyby nebyly obvodní radnice, musel by se velmi pravděpodobně rozrůst magistrát, a to nejen o počet pracovníků, ale i o nové prostory. Pokud by někdo z komunálních politiků s myšlenkou na rušení obvodních radnic přišel, bylo by nezbytné nejprve připravit důkladnou analýzu, zda se ušetří, kolik se ušetří, a zejména: zda to nezkomplikuje život občanů.
DOTAZ: Pane primátore, kdy prosím zmizí herny z našeho města? Občané se vyjádřili pro konec heren, teď je chcete jenom omezovat. Děkuji Frantisek
ODPOVĚĎ:Na tuto otázku jsem již odpověl JiřiněK na začátku rozhovoru.
DOTAZ: Pane primátore, nevadí Vám u některých členů ANO v Ústí n/L jejich estébácká minulost? A nevadí Vám, že chce pan Matějka ústecké ANO zničit při cestě k převzetí moci? A třetí věc: nezajímal jste se někdy o minulost páně Matějky? Třeba jeho vystupování v trmické Prefě?
ODPOVĚĎ:Předpokladem jmenování koaličního zastupitele do veřejné funkce starosty, místostarosty, radního a člena výboru je u zájemce narozeného přede dnem 1. prosince 1971 předložení čestného prohlášení o tom, že v době od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, ani nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník. Občan, který byl do výše uvedené veřejné funkce jmenován, se zavazuje předložit do 3 měsíců ode dne jmenování tzv. čisté lustrační osvědčení.
Na Vaše otázky mohu pouze odpovědět, že o uvedených skutečnostech nemám žádné informace a považuji je za spekulativní.
DOTAZ: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je ve výhledu oprava silnice a chodníku ve Staré ulici. Naše ulice se nachází v centru města, ale vypadá jak někde na okraji města. Prosím o dopověď. Urbíková
ODPOVĚĎ:Vozovky v ul. Stará jsou po loňské velkoplošné opravě kompletně opraveny.
Chodník v strmé části byl zadán a oprava (jedná se o IV. etapu) bude zahájena v nejbližších dnech.
DOTAZ: Dobrý den, bude město podporovat i jiné divadlo než "velké" a činoherák? Myslím tím Mladou scénu, která nejen že asi 30 let hraje hodnotné kusy pro děti, ale ještě k divadlu vede i děti. Děkuji.
ODPOVĚĎ:Petru chci ujistit, že Mladé scény si velmi vážíme. V rozpočtu na letošní rok je 2 227 000 korun na akce kulturního kalendáře, granty na základě podaných žádostí právě rozděluje kulturní komise. Věřím, že Mladá scéna, stejně jako celá řada dalších kolektivů i jednotlivců, kteří se v Ústí nad Labem věnují kulturním aktivitám, si tak jako každý rok žádost o dotaci podala.
Mladé scéně, která zasvětila do tajů divadla už stovky Ústečanů, a dalším podobným neprofesionálním uměleckým kolektivům i jednotlivcům chceme vyjít vstříc i stanovením diferencovaných cen pronájmu prostor v zařízeních Kulturního střediska. Mladá scéna, která je amatérským kolektivem, by měla za pronájem scény v Kulturním domě platit méně než komerční soubory, kapely, sólisté.
DOTAZ: Dobrý den, můžete se prosím projít v noci centrem města? Samý vybírač popelnic, róm a feťák, policie nikde. Bojíme se tu. Děkuji. Petra.
ODPOVĚĎ:Petro, souhlasím s Vámi, že naše centrum není nejkrásnější a že v noci se zde procházet nemusí být nejbezpečnější. Snažíme se o posílení počtu městských strážníků. Jakmile nám to finanční situace města dovolí, připravíme návrhy možného oživení Mírového náměstí tak, aby zde občané města mohli nalézt chvíle odpočinku, zábavy, kultury i příjemného večerního posezení. I to by mělo přispět k zajištění větší bezpečnosti. Návrhy dáme občanům města k diskuzi.
DOTAZ: Dobrý den,
již za minulého vedení jsem řešila problémy s čistotou ať už odpadkové koše, prosklené zastávky MHD, nedopalky, následně pokutování. Dle mého mínění je prvořadý jaký návštěvník získá dojem po příjezdu do města - vlakem, busem (bohužel bez autobusového nádraží), zastávky MHD. Chtělo by to rychlé jednání, máte nějaký plán ohledně úklidu? Chodí se někdo dívat do terénu jaká je realita? Děkuji Vám a přeji hodně sil do Vaší práce
ODPOVĚĎ:Odpadkové koše v centru města se vynáší 2x denně, v ostatních částech jednou denně. Zároveň se při vyklízení odpadkových košů zametají zastávky. Stává se, že po ranním vysypání košů a zametení zastávky se za pár hodin objeví znovu nepořádek. Bohužel se na nepořádku podílejí někteří občané, proto je prosíme, aby si vzhledu města vážili. Vedení města si uvědomuje, že autobusové nádraží pro příměstské a zejména dálkové spoje v krajské metropoli chybí. Do budoucna zvažujeme vybudování autobusového terminálu, v úvahu připadá prostor mezi západním a hlavním vlakovým nádražím.
DOTAZ: Dobrý den pane primátor,
chtěl jsem se zeptat, kdy se začne budovat kanalizace v druhé části Brné.
ODPOVĚĎ:Na vybudování kanalizace v druhé části Brné je již vydáno stavební povolení. Pro město Ústí nad Labem je tato akce prioritou. Odbor rozvoje města nyní intenzivně hledá dotační titul, ze kterého bude tato investice financována (stejný postup byl zvolen i při vybudování kanalizace v Habrovicích a Strážkách).
DOTAZ: Dobrý den, jednoho dne jsem využil parkoviště pod Hlavním vlakovým nádražím. Ráno po 4 hodině nejsou otevřeny přístupy z parkoviště do nádražní haly a musel jsme obcházet půl města abych se na nádraží dostal. Odjel jsem na služební cestu do Brna a odpoledne si auto vyzvedl. Parkovné bylo přes 200 Kč a parkoviště je celý den úplně prázdné. Jestli má toto parkoviště sloužit jako sběrné parkoviště pro dojíždění do vzdáleného zaměstnání, tak musí být zdarma pro lidi kteří si koupí vlakovou jízdenku, případně musí být za 25 Kč za den tak jako je to na P+R v Praze. Toto prázdné betonové veledílo mi připadá jako tunel a jako by ani nikdo neměl zájem aby tam někdo parkoval. Udělejte s tím něco. Děkuji
ODPOVĚĎ:Ceny parkovného jsou stanoveny podle pravidel pro EU a schváleny ROPem Severozápad, neboť se jedná o projekt dotovaný evropskými financemi. V areálu parkoviště jsou troje mříže a z toho prostřední umístěné u platebního terminálu jsou otevřeny 24 hodin denně.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT