Kdo: Martin Veselý
Kde: UJEP, 2020

Zklamání, strach a naděje – Život v Ústeckém kraji v letech 1938 – 1946. To je celý titul knihy, která má 203 stran. Vydavatelem je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a publikace byla realizována z prostředků na Institucionální výzkum Filozofické fakulty UJEP pro rok 2020.

Autorem je historik Martin Veselý. Ohromný kus práce odvedli členové spolku Severočeský letecký archiv Most, jmenovitě Karel Otto Novák a Edvard D. Beneš.
„Dovolím si ještě autorskou poznámku,“ píše v závěru úvodního slova Martin Veselý s tím, že období existence Říšské župy Sudety se věnuje téměř dvě desítky let. „Díky tomu jsem mohl při psaní této knihy využít svých dosavadních znalostí a zkušeností a znovu jsem si uvědomil, jak důležité jsou regionální dějiny, zvlášť pokud přispějí k širšímu povědomí o historii obyvatelstva daného regionu. Koncipoval jsem ji proto tak, aby byla atraktivní a přístupná i pro „Běžné“ zájemce o historii nebo třeba pro středoškolské studenty. Aby vzbudila zájem a ještě lépe, aby povzbudila k otázkám a dalšímu studiu historie,“ dodává Veselý.  Kniha je k dostání v knihkupectví UJEP.