"Z 1. FUTSAL ligy nebude v soutěžním ročníku 2020/2021 sestupovat žádné družstvo, a to při naplnění podmínky, že jednotlivá družstva řádně dohrají všechna stanovená soutěžní utkání; v případě, že některé z družstev řádně všechna stanovená soutěžní utkání neodehraje, stane se družstev sestupujícím, nerozhodne-li řídící orgán soutěže ve vztahu ke všem takovým družstvům souhrnně jinak," stojí v oficiálním rozhodnutí svazu futsalu.

Už dříve byl stanoven lednový restart 1. ligy, svaz už také stanovil nové úřední začátky pro zápasy základní části. V pátek se musí zápas rozehrát mezi 19. a 21. hodinou, v sobotu je tato lhůta od 10 do 20 hodin, v neděli od 10.00 do 19.00.

Nad 2. ligou, která se týká například krupské Boca Juniors, se nadále vznáší otazník. Výjimku od ministerstva zdravotnictví má totiž pouze nejvyšší soutěž, 2. liga je tak zatím dočasně přerušená a restart se jí v nejbližší době netýká.

"V případě, že se v průběhu jarní části soutěžního ročníku 2020/2021 dohrají ve formě stanovené řídícím orgánem soutěže 2. ligy futsalu, pak týmy postupující z 2. lig rozšíří 1. FUTSAL ligu na soutěžní ročník 2021/22 na 14 týmů," stojí dále ve svazovém dokumentu s tím, že odehrát by se musela alespoň polovina zápasů jak ve skupině Západ tak ve skupině Východ.