„Ze světa i z domova přicházejí nejrůznější negativní i pozitivní, často vyloženě protichůdné, zprávy. Z přímých diskusí s podnikateli cítíme velkou nejistotu, nepředvídatelnost a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti. V Německu už se o tom debatuje velmi otevřeně, u nás se zatím jen opatrně našlapuje okolo. To nás ale před problémy nezachrání. Hrozící rizika je třeba jasně identifikovat a snažit se hledat řešení,“ vysvětlil viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Sekce hospodářské politiky Filip Dvořák, podle nějž je důležité zapojit odborníky a vést diskusi zcela otevřeně.

„Pokud bude mít problém Německo, budeme ho mít i my. Neexistuje žádná studie, jaké budou náklady a dopady transformace energetiky a průmyslu do roku 2050. Analýzy by překážely tomu, že Evropa chce naplnit své klimatické cíle bez ohledu na náklady. To je chyba,“ uvedl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Problémem jsou neočekávané náklady

„Český průmysl je v ohrožení na straně vstupů i výstupů. Rizikem jsou nepředvídatelné ceny energií, přehřátý trh práce a další faktory. Problém nejsou náklady, ale neočekávané náklady,“ upozornil ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz a člen Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod s tím, že bolestně chybí jak vstupní analýzy nákladů, tak i průběžné analýzy dopadů přechodu energetiky i průmyslu.

Ekonom a bývalý dlouholetý prezident Komory daňových poradců ČR Jiří Nekovář upozornil, že zbytek světa v čele s Asií a Severní Amerikou se v porovnání s Evropou chová mnohem pragmatičtěji.

„V Evropě se nám dlouhodobě vede příliš dobře, což vede k tomu, že se dobrovolně střílíme do vlastní nohy,“ varoval.

Důležitost emisních povolenek

Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku je zcela zásadní výzvou zejména pro energetiku. Ředitel Sekce strategie provozovatele přenosové soustavy ČEPS Karel Vinkler upozornil, že je nutné zásadně posílit a modernizovat přenosové a distribuční sítě. Zároveň podle něj transformace energetiky vyvolává řadu nejistot.

„Čím dál tím hůř se nám odhaduje, chybí nám pevná prognóza,“ uvedl.

Odborníci varují, že současný pokles ceny emisních povolenek bude v důsledku znamenat nedostatek zdrojů pro plánované projekty.

„Povolenky jsou potenciálně významný zdroj příjmů pro veřejné rozpočty. Povolenka ovlivňuje evropský rozpočet i národní rozpočty. Máme velký problém predikovat výnosy. Pokud nebudou výnosy z povolenek, tak nebudou ani dostatečné zdroje na dekarbonizaci,“ upozornil Hampl.

Ohrožení českého průmyslu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu připustil i analytik ministerstva průmyslu a obchodu Miroslav Hujdič. „Stalo se zvykem vymlouvat se na Green Deal, ale já vidím příčinu spíše v Číně. Německá obchodní bilance s Čínou se dramaticky propadla. Jednoduše řečeno, Číňané přestali kupovat německá auta,“ uvedl analytik. Ministerstvo podle něj připravuje návrh hospodářské strategie Česka.