„Za nejjednodušší a navíc i komfortní včetně výpočtu, doplňování sazeb a odpočitatelných položek, upozornění na chybějící podklady a automatického doplňování souvisejících řádků považuji elektronické zpracování daňového přiznání prostřednictvím Daňového portálu na www.daneelektronicky.cz", doporučuje mluvčí Finančního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Kotous.

Elektronicky zpracovaná daňová přiznání (datovou zprávou podepsanou uznávaným el. podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky), lze navíc podat ještě i ve večerních hodinách.

Jako dříve

„Daňové přiznání, stejně jako v předchozích letech, je třeba správci daně odevzdat osobně na finančním úřadu nebo na jeho územní pracoviště. Případně předat k poštovní přepravě na pobočkách České pošty. Vypočítanou daň je třeba uhradit nejpozději do 1. dubna 2015," doplňuje tiskový mluvčí.

Pouze v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je čas do 1. července 2015 (do 1. dubna je třeba předložit správci daně zplnomocnění pro daňového poradce, který daňové přiznání zpracuje a do zákonem stanovené lhůty odevzdá).

Podobně jako v minulých letech Finanční správa ČR vychází vstříc veřejnosti prodloužením úředních hodin, a to v období od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 (od 8 do 18 hodin) na všech pracovištích, zajišťuje výjezd pracovníků správce daně do vybraných obcí (přehled výjezdů správce daně za celou ČR je k dispozici na www.financnisprava.cz).

Změny

Je třeba dále poznamenat, že došlo k některým změnám (např. možnost uplatnění slevy na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, vč. mateřské školy podle školského zákona (tzv. školkovné) maximálně do výše stanovené minimální mzdy, tedy 8500 Kč, možnost odečtu základní slevy u pracujících důchodců roční daň se tak sníží o 24 840 Kč, oblast dědění či darování byla převedena do daně z příjmů (pozor na bezúplatné příjmy) a dále ke změnám v platných tiskopisech.

Součástí podávaného daňového přiznání v listinné podobě jsou originály dokumentů k doložení uváděných údajů (viz Pokyny k vyplnění daňového přiznání).

Elektronická verze

„V případě elektronického zpracování daňového přiznání a podepsaného uznávaným elektronickým podpisem však postačí požadované dokumenty pouze naskenovat a přiložit k zasílanému souboru", doplňuje tiskový mluvčí FÚ pro Ústecký kraj.

Pokud subjekt nemá uznávaný elektronický podpis k dispozici, je možné elektronicky zpracované daňové přiznání odeslat správci daně prostřednictvím Daňového portálu (EPO). Následně je nutné takto odeslané daňové přiznání vytisknout a do 5 dnů podepsané v listinné podobě a doplněné o požadované přílohy doručit správci daně (§ 71 odst. 3 Daňového řádu).

„Povinnost učinit podání pouze elektronicky má daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem," uzavírá tiskový mluvčí.