Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

V sakristii je skladiště

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Ústeckém kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Canisterapeut pro paní Janu, Oprava sakristie v kostele sv. Jiljí v Libyni, Kyslik pro Hospic v Mostě a Nová koupelna ve stacionáři Arkadie Teplice.

Druhým představeným uchazečem je spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí s projektem Oprava sakristie v kostele sv. Jiljí v Libyni. Sakristie kostela, jehož gotický presbytář pochází ze 14. století, je v současnosti jakýmsi skladištěm. Není omítnuta, chybí jí podlaha a je zapotřebí udělat strop. V budoucnosti by měla být využívána jako zázemí pro lidi, kteří kostel obstarávají a zajišťují turistům služby. Zázemí v ní najdou i účinkující během koncertů.

Spolek Šťastný pes - Handicap vycvičí psího terapeuta pro paní Janu z Ústecka
Následky mrtvice zmírní psí pomocník

„Jakákoli pomoc je tak pro nás a hlavně pro památku samotnou velmi potřebná. Jsme i jakýmsi příkladem pro ostatní spolky a lidi, že mnohdy stačí málo k tomu, aby se udělalo něco velkého,“ říká Jitka Kantová ze spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí. Ten již v minulosti dokázal kostel zastřešit a staticky zajistit, zrekonstruovat celý gotický presbytář včetně fresky nad oslím obloukem a obnovit vstupní dveře a sedm oken s vitrážemi.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července.

Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.