Do programu se v tomto roce přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vybrala v každém z dvaceti regionu tři nejzajímavější projekty, o čtvrtém rozhodla veřejnost.

Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti zacal 13. října 2015 a skončil 6. ledna 2016.

Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty. Jedním z nich je projekt s názvem Protančíme kolečka, který probíhá pod patronací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Zastřešuje ho okresní organizace této společnosti v Lounech.

„Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pravidelně a dlouhodobě navštěvují taneční kurzy. Chceme zajistit kvalitní náplň volného času těchto lidí a možnost účasti na tanečních kurzech pro lidi na vozíčku. Rádi bychom navýšili počty lidí s kombinovanými vadami, kteří kvalitně tráví svůj volný čas, a vytvořili podporu, která umožní přístup k zábavě, sportu a kamarádům," vysvětlila Olga Bartošová z okresní organizace v Lounech.

Dalším je projekt s názvem Světlo pro rozhlednu Vlčí hora, který probíhá pod patronací Klubu českých turistů Krásná Lípa.

„Peníze bychom chtěli použít na vnitřní osvětlení rozhledny. Nevedly by tam samozřejmě žádné kabely, využili bychom k tomu solární panely. Ty jsou šetrné k přírodě. Rozhlednu navštíví rocně přes osm tisíc lidí a tímto bychom umožnili turistům pozorovat přírodu i v noci," vysvětlil Václav Hieke, předseda Klubu českých turistů Krásná Lípa.

S jednotlivými projekty se i díky videomedailonkům mohou zájemci snadno blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz.

Na těchto internetových stránkách můžete své favorizované programy rovnou také podpořit.