„Mám své stálé zákazníky, a přicházejí i noví, někteří ze zvědavosti, jiní se o mně dozvěděli od známých a chtějí to zkusit. Někdo věří, někoho nepřesvědčím," řekla Kateřina Plecitá.

Jak dodala, její služby tvoří ucelený komplex. Lidé se mohou inspirovat na stánku a zúčastnit se třeba semináře na upevnění zdraví nebo hojnost a bohatství, meditačních večerů nebo regresní terapie, a navštívit mohou i duchovní poradnu.

Ovlivněná Indií

Život Kateřiny Plecité silně ovlivnila návštěva Indie, kdy se v roce 2012 zúčastnila řady kurzů na Oneness univerzitě. „Naučila jsem se jak efektivně pomáhat lidem v růstu, jak je nasměrovat k duchovnímu rozvoji a k probuzení do stavu jednoty," vysvětlila.

Její stánek je na trhu u OC Forum každý čtvrtek.