„Odhad sklizně k 15. září potvrdil o patnáct procent nižší úrodu obilovin ve srovnání s loňským rokem. Největší propad jsme zaznamenali u sklizně kukuřice na zrno, které se sklidilo téměř o 40 procent méně než loni. Také sklizeň kukuřice na zeleno a siláž se předpokládá meziročně nižší, a to o jednu pětinu,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Úroda okopanin je podle Hrbka také poznamenaná nepřízní počasí. Odhadovaná sklizeň brambor ze stejné plochy jako loni je meziročně o 12 procent menší. Cukrovky se i přes rozšíření výměry sklidilo stejné množství jako v loňském roce. Sklizeň řepky byla o 16 procent menší než v loňském roce.

„Propad jsme zaznamenali u tradiční olejniny, máku, kterého se sklidilo o čtvrtinu méně,“ dodává Hrbek.

Odhad sklizně potvrzuje meziroční pokles úrody obilovin včetně kukuřice na zrno o 15,2 procenta na 7 274 tisíc tun. Nižší sklizeň jde na vrub snížení výnosu, zatímco výměra 1 346 tisíc hektarů se téměř nezměnila.

Letošní odhadovaná sklizeň obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (mínus 8,1 procenta, respektive mínus 6,8 procenta). Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 669 tisíc tun je v meziročním srovnání o pětinu nižší (konkrétně o 19,7 procenta) v důsledku poklesu výnosu i plochy.

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 142 tisíc tun řepky olejky, o 217 tisíc tun méně než loni (pokles o šestnáct procent). Toto snížení zapříčinil pokles výnosu, osevní plocha se jen mírně rozšířila na 394 tisíc hektarů. Očekávaná sklizeň je o téměř patnáct procent nižší než pětiletý průměr a o 4,9 procenta nižší ve srovnání s desetiletým průměrem.

Stejně jako v loňském roce letos osázeli zemědělci bramborami 23 tisíc hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 615 tisíc tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 12,1 procenta nižší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,25 tun brambor, tedy o 3,63 tun méně než loni.

Odhadovaná sklizeň cukrovky 4 096 tisíc tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (o 0,5 procenta méně), a to i přes rozšíření výměry o 8,8 procenta v důsledku poklesu výnosu. Očekávaná produkce máku meziročně poklesla více než o čtvrtinu na 21 tisíc tun (o 26,1 procenta).

I přes pokles výnosu je odhad sklizně slunečnice o 3,2 vyšší než úroda v roce 2016, jedná se o 46 tisíc tun. Důvodem je významné rozšíření osevní plochy, a to o 38 procent. Stejně tak se díky rozšířené ploše, kde se plodina pěstuje, zvýšila produkce hrachu na zrno. Meziročně jde o nárůst 27,5 procenta na 88 tisíc tun.

V posledních čtyřech letech se významně navyšuje právě rozloha ploch osetých hrachem. Jeho letošní výměra je téměř trojnásobná ve srovnání s rokem 2013.