Valná hromada akcionářů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) v Ústí v pátek 28. srpna schválila roční účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008.

Rozhodla též o rozdělení zisku Spolchemie ve výši 100 milionů korun.

Zdeněk Rytíř, mluvčí Spolchemie, uvedl, že valná hromada akcionářů schválila smlouvu o zřízení zástavního práva k podniku ve prospěch bankovních věřitelů k zajištění úvěrových pohledávek za společností. Banky sice snížily svoji úvěrovou angažovanost ve firmě, ale chtějí získat plnou kontrolu nad chodem společnosti.

Ve zprávě o průběhu roku 2008 předseda představenstva Martin Procházka uvedl, že rok byl provázen dramatickým nárůstem cen klíčových surovin. Silné výkyvy kurzu koruny vůči euru i dolaru pociťovala Spolchemie celý rok. Vlivem ekonomické krize je menší poptávka po chemických výrobcích a zhoršil se přístup k financování, banky tak nepřímo silně ovlivňují chod firmy.

Předseda představenstva Martin Procházka z této funkce odstoupil a byl zvolen členem dozorčí rady.