Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

SVS, a. s., logo.SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období.

Příznivé klimatické podmínky nám letos umožnily hned od ledna pracovat na těch rozsáhlejších akcích, které přecházejí z minulého roku, a současně zahajovat řadu investičních akcí v rámci investičního plánu na rok 2016. Nyní, koncem dubna, je naše stavební sezóna v plném proudu.

Obnova majetku v centru pozornosti

SVS při svém vzniku v roce 1993 od svých akcionářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Dnes je průměrně 60 % tohoto majetku je za svou životností, především liniové stavby - vodovodní a kanalizační sítě.

Věnujeme proto pozornost přípravě a realizaci staveb právě v oblasti obnovy majetku. Na ně letos připadne celých 80 % z celkového objemu 1,27 miliardy korun určených na investice SVS.

Potřebujeme mnohem více prostředků

Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj.

Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Efektivita a koordinace

Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme co nejefektivněji směrovat do obnovy. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Snažíme se naše stavby koordinovat jak s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikací, tak i s městy a obcemi, našimi akcionáři.

Investice SVS do vodárenské infrastruktury v rámci Ústeckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

okres investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Chomutov 15 staveb 77,5 mil. Kč
Děčín 18 staveb 168,6 mil. Kč
Louny 16 staveb 78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb 116,7 mil. Kč
Most 16 staveb 72,9 mil. Kč
Teplice 25 staveb 152,1 mil. Kč
Ústí n. Labem 15 staveb 106,3 mil. Kč

Některé stavby zahájené již loni přešly do letoška. Důvodem byl začátek zimního období a ukončení provozu obaloven, jakož i nepovolení vstupu do komunikací ve správě SÚS a Krajských správ silnic v zimním období.

Stavby proto byly přes zimu adekvátně zakonzervovány a práce na nich byly opět zahájeny ihned po spuštění provozu výroben živičných směsí. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rekonstrukce úpravny vody (I/2017)

Okres Chomutov: Hrušovany – rekonstrukce ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)

Okres Louny: Louny ul. Sladkovského – rek. kanalizace (V/2016)

Okres Litoměřice: Lovosice ul. Dvořákova – rek. kanalizace (V/2016), Třebenice – rek. ČOV (XII/2016)

Okres Most: Most ul. Vítězslava Nezvala – rek. vodovodu 1. etapa (VI/2016)

Okres Teplice: Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (v třech etapách do VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstranění kanal. výústí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)

Díky intenzivnímu soutěžení, které jsme zahájili již koncem roku 2015, jsme mohli začít realizovat stavby zařazené v rámci investičního plánu 2016 hned, jakmile to klimatické podmínky dovolily. Naším cílem je dosáhnout rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku. Právě nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Ústeckého kraje tyto jmenovité stavby, s termínem dokončení:

Okres Děčín: Česká Kamenice ul. V Zahrádkách a Nábřežní – rek. vodovodu (VI/2016), Šluknov Fügnerova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová – rek. přivaděče ve štole Niederland (VI/2016), Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Rumburk Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu a odstranění výústi (VIII/2016), Varnsdorf Chmelařská – odstranění výústi (IX/2016)

Okres Chomutov: Chomutov ul. Blatenská u Billy – rek. kanalizace (VI/2016), Kadaň Komenského ul. – rek. vodovodu (VI/2016), Jirkov Nový Březenec – rek. vodovodu (VI/2016), Chomutov Jiráskova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (VIII/2016), Klášterec nad Ohří – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016)

Okres Louny: Louny Sladkovského ul. – rek. kanalizace (V/2016), Podbořany Letov – rek. vodovodu (VI/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Podbořany Nádražní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Peruc ul. U Koupaliště – rek. vodovodu (VI/2016), Žatec ul. Jana Herbena – rek. kanalizace (VII/2016), Podbořany ul. Ant. Dvořáka – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016)

Okres Litoměřice: Roudnice n. Labem, Hracholusky – rek. čerpací stanice odpad. vod (V/2016), Lovosice Dvořákova ul. – rek. kanalizace (V/2016), Žitenice ul. U Hřiště – rek. vodovodu (VI/2016), Bohušovice n. Ohří ul. Družstevní a Masarykova – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Litoměřice Raisova ul. – rek. vodovodu (VI/2016), Libochovice ul. Kosmonautů – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Libochovice – odstranění výústi novou kanalizací a ČSOV (VII/2016), ), Štětí Chcebuz – rek. vodojemu (VII/2016), Roudnice n. Labem ul. Třebízského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč – rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova - rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016)

Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Most – rek. vodovodu od ul. J. E. Purkyně po ul. Pod Koňským vrchem (VI/2016), Patokryje ulička – rek. vodovodu (VI/2016), Havraň za hřištěm – rek. vodovodu (VI/2016), Litvínov Dukelská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení OV (VII/2016), Lom – rek. ČOV (IX/2016)

Okres Teplice: Duchcov nám. Republiky a ul. Míru a Mlýnská – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Teplice Střední ul. – rek. vodovodu a kanalizace (V/2016), Lahošť ul. U Kapličky, Teplická, Příčná a zčásti ul. Švermova – rek. vodovodu (V/2016), Teplice Sobědruhy U Zámečku – rek. vodovodu a kanalizace a odstranění výústi (VI/2016), Hostomice Bakunínova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Dubí Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Teplice Jana Koziny – rek. vodovodu (VI/2016), Křemýž – odstranění kanal. výústi (VIII/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Teplice Kmochova ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Teplice Nákladní ul. u stavebnin – rek. vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstr. výusti (IX/2016), Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016),

Okres Ústí n. Labem: Přestanov – rek. kanalizace (VI/2016), Ústí nad Labem ul. Ivana Olbrachta a Obránců míru – rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. Labem Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (VIII/2016), Ústí nad Labem ul. Na Drahách a Střížovická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun.

Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

Autor: SVS, a. s.

Ilustrační foto.