Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období.

Obnova majetku je prioritou

SVS před 23 lety při svém vzniku převzala od akcionářů rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Ještě i dnes je průměrně 60 % tohoto majetku za svou životností, především liniové stavby - vodovody a kanalizace.

Prioritou SVS je proto obnova majetku, na niž letos připadne 80 % z celkového objemu 1,27 miliardy korun určených na investice v regionu SVS.

Potřeba je větší než zdroje

Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací.

Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Odůvodněná potřeba zvýšeného tempa obnovy zastaralého majetku naráží na limity ceny vody.

Dodržení sociálně únosné ceny vody je totiž zakotveno v Podnikatelském záměru SVS na období 2016-2020. SVS proto hledá možnosti, jak obnovu majetku zefektivnit.

Efektivita a hledání rezerv

Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Trvalou snahou SVS je také koordinovat svoje stavby v komunikacích s dalšími subjekty.

Jde o vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, o vlastníka komunikací i o akcionáře, města a obce. Koordinací se dosáhne jak zkrácení celkové doby uzavírek a dopravních omezení, tak i snížení nákladů pro zúčastněné. Dalším cílem SVS je dosáhnout rovnoměrného plnění investičního plánu v průběhu roku. To se daří díky intenzivnímu soutěžení již od konce předchozího roku, takže jakmile to klimatické podmínky dovolily, bylo možné již v lednu začít realizovat stavby z investičního plánu 2016.

„Co se týče potřeb obnovy majetku, jsme v tempu výrazně limitováni podmínkou dodržení sociálně únosné ceny vody. Při sestavování našich plánů proto hledáme na všech jednáních kompromisy s našimi akcionáři, městy a obcemi. Snažíme se inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy. Jako řádní hospodáři chceme udržet rozsáhlý vodohospodářský majetek na území dvou krajů v provozuschopném stavu i pro příští generace. Letos v červnu - jako každý rok - jsme připraveni předložit výsledky celoroční práce našim akcionářům na řádné valné hromadě," dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Investice SVS do vodárenské infrastruktury v rámci Ústeckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Ústeckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

okres počet staveb investice celkem
Chomutov 15 staveb 77,5 mil. Kč
Děčín 18 staveb 168,6 mil. Kč
Louny 16 staveb 78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb 116,7 mil. Kč
Most 16 staveb 72,9 mil. Kč
Teplice 25 staveb 152,1 mil. Kč
Ústí nad Labem 15 staveb 106,3 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni přešly do letoška. Ty, které jsme zahájili na podzim, byly totiž v zimních měsících adekvátně zakonzervovány a práce na nich byly opět zahájeny po spuštění provozu výroben živičných směsí. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Chřibská – rek. úpravny vody (I/2017)

Okres Chomutov: Hrušovany – rek. ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)

Okres Litoměřice: Třebenice – rek. ČOV (XII/2016)

Okres Most: Most ul. Vítězslava Nezvala – rek. vodovodu 1. etapa (VI/2016)

Okres Teplice: Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstr. kanal. výústí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovod. přivaděče (XI/2016)

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Ústeckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení:

Okres Děčín: Česká Kamenice ul. V Zahrádkách a Nábřežní – rek. vodovodu (VI/2016), Šluknov Fügnerova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová – rek. přivaděče ve štole Niederland (VI/2016), Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Rumburk Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu a odstranění výústi (VIII/2016), Benešov n. Pl. ul. Cihelní, Pod Táborským vrchem – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2016), Varnsdorf Chmelařská – odstr. výústi (IX/2016), Šluknov vodojem Křížový Vrch – rek. vodojemu a vodovodu (IX/2016), Varnsdorf ul. Cyklistická, Dolní nábřeží, Kolínská – rek. vodovodu (IX/2016)

Okres Chomutov: Chomutov ul. Blatenská u Billy – rek. kanalizace (VIII/2016), Kadaň Komenského ul. – rek. vodovodu (VI/2016), Jirkov Nový Březenec – rek. vodovodu (VI/2016), Jirkov ul. Vinařická – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Jirkov ul. Budovatelů – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Chomutov Jiráskova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Jirkov ul. Hornická a Studentská – rek. vodovodu (VII/2016), Chomutov ul. Osvobození a Sokolská – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Chomutov Bezručovo údolí – rek. vodovodu na přemostění (VIII/2016), Klášterec n. O. – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch (IX/2016)

Okres Louny: Podbořany Letov – rek. vodovodu (VI/2016), Podbořany Nádražní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Peruc ul. U Koupaliště – rek. vodovodu (VI/2016), Žatec ul. Jana Herbena – rek. kanalizace (VII/2016), Podbořany ul. Ant. Dvořáka – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Lenešice ul. Nádražní – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Žatec ul. Lidická – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec ul. Dukelská č. p. 2056-2786 – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče (IX/2016), Chraberce – rek. přívodního a rozvodného řadu (IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Žatec – rek. vodojemu STP (X/2016), Žatec Hošťálkovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016)

Okres Litoměřice: Žitenice ul. U Hřiště – rek. vodovodu (VI/2016), Bohušovice n. O. ul. Družstevní a Masarykova – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Litoměřice Raisova ul. – rek. vodovodu (VI/2016), Libochovice ul. Kosmonautů – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Libochovice – odstr. výústi novou kanalizací a ČSOV (VII/2016), ), Štětí Chcebuz – rek. vodojemu (VII/2016), Roudnice n. L. ul. Třebízského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Třebušín Kotelice – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč – rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), Jirkov – rek. kal. polí ČOV (VIII/2016), Štětí ul. Lukešova, Dlouhá, Komenského – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Litoměřice Lodní nám. a ul. Labská – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Roudnice n. L. ul. Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova - rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice – rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016), Žernoseky – rek. ozonizace úpravny vody (XI/2016)

Okres Most: Most – rek. vodovodu od ul. J. E. Purkyně po ul. Pod Koňským vrchem (VI/2016), Patokryje ulička – rek. vodovodu (VI/2016), Havraň za hřištěm – rek. vodovodu (VI/2016), Litvínov Dukelská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litvínov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vodovodu a převedení OV (VII/2016), Hora Sv. Kateřiny – rek. přívod. řadu do VDJ Hora Sv. Kateřiny (VIII/2016), Lom – rek. ČOV (IX/2016)

Okres Teplice: Teplice Sobědruhy U Zámečku – rek. vodovodu a kanalizace a odstr. výústi (VI/2016), Hostomice Bakunínova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Dubí Střední ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), Teplice Jana Koziny – rek. vodovodu (VI/2016), Teplice ul. Ostravská – rek. vodovodu (VI/2016), Teplice ul. Alejní, u Telecomu – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2016), Teplice Kmochova ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Křemýž – odstr. kanal. výústi (VIII/2016), Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Hrob, ul. Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Teplice Nákladní ul. u stavebnin – rek. vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – rek. kanalizace a vodovodu a odstr. výusti (IX/2016), Duchcov ul. Husova, Masarykova, nám. Republiky – rek. vodovodu (IX/2016), Modlany – zkapacitnění ČOV (XI/2016), Bžany, Lhenice - náhrada zdroje Lhenice (XI/2016)

Okres Ústí n. Labem: Přestanov – rek. kanalizace (VI/2016), Ústí n. L. ul. Ivana Olbrachta a Obránců míru – rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. L. ul. Pionýrů – rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. L. Předlice Kubistov – rek. vodojemu a čerpací stanice (VIII/2016), Ústí n. L. ul. Na Drahách a Střížovická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmice Koštov – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Ryjice – rek. ČS Neštěmice-Srub (VIII/2016), Homole u Panny Bláhov – rek. vodovodu (IX/2016), Homole u Panny – rek. ČOV (IX/2016), Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění kanal. výusti (XI/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

AUTOR: SVS, a. s.