Cena vody na severu Čech patří v zemi k nejvyšším, za krychlový metr platí letos domácnosti 96,03 Kč, o 3,9 procenta víc než loni.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje návrhy řešení provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Za pět let vyprší smlouva se současným provozovatelem majetku, kterým je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). SVS hospodařila v roce 2014 se ziskem 307 milionů korun, o rok dříve byl zisk 359 milionů korun. O výsledcích valné hromady novináře informovalo představenstvo.

Patnáct milionů korun ze zisku dá společnost do rezervního fondu. Sto milionů korun půjde do nově vytvořeného Fondu 2021. Poslouží pro krytí výdajů na zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2021. Zbylých 192 milionů korun podnik dá na obnovu majetku.

Tržby SVS činily loni 1,3 miliardy korun, což je stejně jako v předchozích letech. "Rozdíl v zisku je způsoben tím, že v roce 2013 se nepodařilo provést některé plánované investice, a peníze tak spadly do zisku," uvedl ředitel SVS Bronislav Špičák. Zisk se obvykle pohybuje kolem 300 milionů korun.

Do příštího roku chce firma zpracovat detailní návrhy řešení, jak bude vypadat provoz vodárenské infrastruktury po roce 2020. Doposud majetek SVS provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) "Akcionáři dávají najevo, že chtějí mít provozování více pod kontrolou," uvedl Špičák. Akcionáři zároveň pověřili vedení společnosti SVS k jednání s majoritním akcionářem SčVK, společností Veolia.

SVS vodou zásobuje Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého kraje, což je přes 12 procent území státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel. Akcionáře reprezentují starostové 458 měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji.

Na programu valné hromady dnes byly také změny v personálním obsazení vedení. Předsedou představenstva zvolili akcionáři opět Tomáše Indru. Do dozorčí rady znovu zvolili Petra Beitla a Františka Kučeru, nově v ní zasedne Pavel Štěpař. Na návrh Mostu vymění Vlastimila Vozku v dozorčí radě mostecký primátor Jan Paparega.

Letošní hospodaření bude podle Špičáka podobné tomu za loňský rok. Mezi schválené cíle pro roky 2016 až 2020 patří obnova majetku. "Majetek stárne, zdojem jeho obnovy jsou pouze výtěžky z ceny vody. Potřebovali bychom dvě miliardy korun ročně, ale můžeme dát zhruba 1,2 miliardy korun," uvedl ředitel. Za hranicí své životnosti je podle něj 65 procent majetku.

Pro letošní rok SVS plánuje investice za 1,25 miliardy korun, tedy na stejné úrovni jako loni.

Za 20 let existence SVS se objem spravovaného majetku výrazně rozrostl. Zároveň ale výrazně poklesla spotřeba vody. Zatímco ještě v roce 1993 prodala SVS v průměru 159 litrů na osobu denně, dnes už je to jen kolem 80 litrů. SVS zaměstnává 45 lidí.