Všechny velké úpravny Ústeckého a Libereckého kraje se ocitly bez dodávek proudu, hrozilo přerušení dodávek vody pro obyvatele velkých měst obou krajů.

Výpadek proudu zaznamenaly i čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Zaměstnanci společnosti SčVK byli všichni v pohotovosti. Jak uvedl provozní ředitel společnosti Ota Stehno, prioritou je zásobování obyvatel pitnou vodou.

DODÁVKY BĚŽÍ

„Od nedělního rána řešíme koordinaci elektrocentrál a s tím spojené zajištění všech hlavních zdrojů vody. Až na drobné výjimky jsme nepřerušili dodávku vody. Situaci kontrolujeme a budeme reagovat na další vývoj,“ řekl Stehno.

I přes kalamitní stav, obyvatelé, kteří jsou napojení na veřejný vodovod distribuční sítě provozované společností SčVK, mají v domácnostech kvalitní pitnou vodu.