Ten, který veřejnost v každém z 20 regionů podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý si odnese 25 tisíc korun.

Klíčoví jsou individuální dárci

Víc než milion korun pak věnovali na dobrou věc individuální dárci. Jejich příspěvky jsou pro projekty klíčové čím více totiž nezisková organizace vybere od veřejnosti, tím vyšší příspěvek získá i od Ery.

Výběr peněz skončí už za dva dny 6. ledna 2016. Do programu se letos přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vytipovala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o tom čtvrtém rozhodla veřejnost.

Jednotlivé projekty musí vybrat celkem alespoň 5 tisíc korun nebo získat příspěvky minimálně od pěti různých dárců. Z našeho regionu soutěží tyto čtyři projekty:

Projekt s názvem Protančíme kolečka probíhá pod patronací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, zastřešuje ho okresní organizace v Lounech. „Cílovou skupinu tvoří postižení lidé, kteří navštěvují taneční kurzy na vozíčku. Chceme umožnit přístup k zábavě, sportu a kamarádům více takovým lidem," vysvětluje Olga Bartošová.

Rozhledna, park i hospic

Dalším je projekt Světlo pro rozhlednu Vlčí hora pod patronací Klubu českých turistů Krásná Lípa. „Peníze bychom chtěli použít na vnitřní osvětlení rozhledny s využitím solárních panelů," říká předseda klubu Václav Hieke.

Citadela park v podkrušnohorském Litvínově se nelíbí členům spolku MY Litvínov. Parku před kulturním zařízením chtějí dát novou podobu. „Chceme v parčíku instalovat lavičky a velkoobjemové květináče. Uvažujeme o hřišti na pétanque nebo o položení tzv. smyslového chodníčku," uvádí členka spolku Eva Šišková.

Hospic Most, který pomáhá nevyléčitelně nemocným, usiluje v projektu Era o pořízení nového výkonného kyslíkového přístroje, kterým by hospic rozšířil nabídku své půjčovny. „Usnadnil by život pacientům, kteří jsou na něm závislí. Starat by se o ně mohli příbuzní doma v rodinách," říká ředitelka Hospice v Mostě Blanka Števicová.

S jednotlivými projekty se i díky videomedailonkům mohou zájemci snadno blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Na těchto internetových stránkách můžete své favorizované programy rovnou také podpořit.