Podle hasičů za vznik požáru mohla technická závada na stroji. "Část hasebních a uniklých pohonných látek se dostala přes kanalizaci do Labe v areálu přístavu. K zachycení nečistot jsme použili norné stěny a sorbent," informovali hasiči.