Příčina byla vždy stejná. Vypalování trávy. "Šlo o osm požárů, které nemusely vypuknout, kdyby lidé upustili od tohoto nebezpečného zvyku," upozornil mluvčí Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje (HZS ÚK).

Zákon zakazuje

Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. "Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč," varoval Marvan.

Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží.

Hrozí i smrt

Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace.

Takový oheň může „doputovat" na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. "Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy," uzavřel mluvčí.