Povodně 2002: Jak šel čas

12. 8. 2002

hejtman Jiří Šulc vyhlásil 48hodinovou pohotovost pro členy Krizového štábu Ústeckého kraje

13. 8. 2002

v kraji byl hejtmanem vyhlášen stav nebezpečí, hejtman zároveň požádal předsedu vlády o vyhlášení stavu nouze i pro Ústecký kraj

začala evakuace postižených oblastí

kraj zřídil dvě informační linky a nepřetržitý dispečink

14. 8. 2002

vláda rozšířila stav nouze i na Ústecký kraj

16. 8. 2002

v Ústí nad Labem kulminovalo Labe na výšce 11,85 m s průtokem 5 070 metrů krychlových za sekundu

Povodňové střípky

- 12 miliard korun

v takové výši byla v celém regionu vyčíslena škoda z následků povodní, největší škodu, téměř čtyři miliardy, utrpěly podnikatelské subjekty

- 79

tolik bylo v kraji postižených obcí, nejvíce 31 na Litoměřicku, nejméně 3 obce na Lounsku

- 10

tolik krajů, včetně Ústeckého, povodně zasáhly

- 2

tolik lidí v kraji při povodních zemřelo

- 20 000

téměř tolik lidí muselo být v evakuováno

- 8 x 20

tolika kilometrové jezero vzniklo na soutoku Labe a Ohře u Terezína

- 150

tolikaletá voda se Ústeckým krajem prohnala

- 160

tolik milionů zaplatilo za odstranění škod Hřensko, které patřilo mezi postižené obce turistický ruch tu na čas zcela ustal